Stallingsvoorwaarden

Stallingsvoorwaarden Caravanstalling A.Verburg V.O.F Stallingsovereenkomst:

De stallingsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar tenzij anders is afgesproken. Opzegging stalling dient minimaal 2 maanden voor aanvang van het nieuwe stallingsjaar.

Tarieven:

De Tarieven zijn per strekkende meter en wordt berekend over de langste lengte van het object, inclusief dissel, fietsendragers of andere uitstekende objecten. De verhuurder behoudt zich het recht om de tarieven jaarlijks aan te passen.

Betaling:

De betaling dient voor eerste aanvang stalling te worden voldaan. Dat kan per Pin, overboeking of contant. Daarna volgt jaarlijks een factuur per mail of post. De huurder dient de betaling binnen 14 dagen na ondertekening te hebben voldaan aan de verhuurder. Wordt het contract beeindigd voor de einddatum hebt u geen recht op restitutie. Bij overschrijding van het betalingstermijn worden rente en kosten in rekening gebracht. Indien de huurder nalaat om de huur van het stallingsobject tijdig en geheel na te laten , heeft de verhuurder het recht van retentie. De verhuurder is gerechtigd om het stallingsobject na herhaaldelijk herinneringen na 2 jaar op eigen naam te zetten en te verkopen.

Aansprakelijkheid:

Stalling en betreden van het terrein is uitsluitend op eigen risico. De stallingshouder is nimmer aansprakelijk voor diefstal, schade e.d. De huurder dient zelf het gestalde object te verzekeren. Zonder dekking is het risico voor u zelf. Bij de kosten zit ook een Collectieve aansprakelijkheid verzekering van 7,50 euro, dat geldt alleen voor het in en uitrijden van de objecten.

Stallingsvoorwaarden:

De verhuurder dient zich eerst te melden voor betreden stalling. Verboden te roken in de stalling. Het is verboden om reparaties uit te voeren aan objecten. Verboden om gasflessen of andere gevaarlijke goederen in de objecten achterlaten tijdens stalling, in verband met explosie gevaar. Campers en Auto’s zijn verplicht om een lekbak eronder te plaatsen en Auto’s voorzien van een goed passend beschermhoes. De huurder mag niet zelf het object van en naar de stallingsplek brengen tenzij anders is afgesproken. Campers en auto’s zijn verplicht om een reserve sleutel achter te laten voorzien van naamlabel. Het gebruik van een dissel slot is uitsluitend toegestaan na overleg stallingshouder. De Verhuurder verplicht zich om met de grootste zorg de eigendom van de huurder te stallen , verplaatsen e.d.

Ophalen/Brengen:

Voor het ophalen tenminste 48 uur van tevoren. Telefonisch doorgeven met kenteken van het object. Ook is het mogelijk om via whatsapp u caravan te reserveren op nummer 0650491935.

Graag datum, naam, merk, en kenteken noteren.

Het terug brengen van het object kan altijd na telefonisch/whatsapp overleg.

Winterstalling:

In de periode van 1 November t/m 1 Maart zijn wij gesloten, dan is het niet mogelijk om zonder telefonisch overleg de stalling te betreden. Wilt u in die periode met vakantie, geef ons dat dan tijdig voor de winterstalling door dan kunnen wij rekening houden met de stallingsplek.

Cookieconsent met Real Cookie Banner